image

  • Секция: Дизайн
Лични данни и образование

1969-1972 - Художествено-промишлена академия UMPRUM, Прага, спец. "Художествено стъкло"; специализира в същата академия по покана и под ръководството на проф. Станислав либенски
1976 - завършва докторат по художествено стъкло в Карловия университет в Прага
1977 - започва да преподава в НХА
1993 - доцент в НХА; организира и създава направление художествено стъкло към спец. "Порцелан и стъкло"
1995 - професор и ръководител на катедра "Порцелан и стъкло"

Произведенията на автора се намират в

Негови работи се намират в музеи, галерии и частни колекции в България и Чешката република, Словения, Испания, Франция, Румъния, Германия, Белгия, Дания, Англия, Люксембург, САЩ и други.

Професионален статус

Работи в различни жанрове на художественото стъкло.
Член на Държавната комисия по дизайн, на експертния съвет към СБХ, на СНСПИИ и на ВАК.