image

  • Секция: Реставрация
Лични данни и образование

Художник-реставратор. Завършил специалност „Консервация и реставрация“ при проф. Бурше в Художествената академия във Варшава през 1980 г. Членувал в секция „Реставрация и консервация“ на СБХ от 1989 г.