image

  • Секция: Графика и илюстрация
Лични данни и образование

Художник, карикатурист, аниматор. Депутат в VІІ ВНС. Следвал „Илюстрация“ при проф. Илия Бешков в Художествената академия (днес НХА) от 1949 до 1951). Членувал в секция „Графика“ на СБХ от 1960.