image

  • Секция: Реставрация
Лични данни и образование

Художник, реставратор. Завършила „Керамика“ във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1960 г. при проф. Ст. Райнов. Член на Секция „Консервация и реставрация“ на СБХ от 1976/