image

  • Секция: Дизайн
Лични данни и образование

Дизайнер. Завършил ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА). Член на секция „Дизайн“ на СБХ.