image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Живописец, народен художник, работил в областта на сценографията и приложната графика. Завършил „Живопис“ при проф. Стефан Баджов в Художествената академия (днес НХА) през 1927 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ.