image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Художник, живописец. Завършил „Монументална живопис“ при проф. Георги Богданов в Художествената академия (днес НХА). Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1989 година.