image
Лични данни и образование

Роден на 6 август 1983 във Велико Търново.
Завършва Художествена академия, София, специалност Изкуствознание през 2014 година.
Работи в областта на историята на изкуството и художествената критика. Членува в Съюза на българските художници, секция Критика от 2020. Член на Съюза на българските журналисти от 2021.

Професионален статус

изкуствовед

Критика

Георгиева, Милена. Премълчаваната парадигма. Размисли върху нова монография за изкуството на социалистическа България през 70-те години на ХХ век. – Визуални изкуства и музика, № 1, 2021, с. 67–87.

Избрани монографии и студии

2021 Изкуство и власт в България през 70-те години на ХХ в. София, 2019.
2020 Случаят „Олга Круша“. София, 2020.
2019 Нито с нея, нито с него. Ангел Спасов. София, 2019.
2019 Художественият отдел на изложението в Пловдив през 1892 г. Пловдив, 2019.
2018 Еротиката на Стоян Венев през погледа на Богомил Райнов. София, 2018.
2018 Войната на молива. Българската карикатура от Освобождението до днес. София, 2018.

Избрани каталожни издания към изложби

2017 Голото мъжко тяло 1856 – 1944. София, 2017.
2016 Димитър Добрович /1816 – 1905/. София, 2016.
2014 Художниците на Народния театър 1904 – 1954. София, 2014.
2014 Реставрация на паметта. Непознатите художници от една картина. София, 2014.
2014 Животът – шествие на мъртъвци. – В: Сирак Скитник. 130 години от рождението. София, 2014.

Текстове на автора са публикувани в

списанията L`Europeo, A-specto, InGlobo, Abitare, Ego, Проблеми на изкуството, вестниците „Култура“, „Демокрация днес“, „Сега“, сайтовете Портал „Култура“, Антени и др.

От автора

Професионалните ми занимания са свързани с изследване на художествените процеси в страната от Освобождението до 1989 г.