image
Лични данни и образование

2013 – 2018
ОНС „доктор“, Катедра „Дизайн на порцелан и стъкло”,
Национална художествена академия, гр. София

2005 - 2007
Магистърска степен, Катедра „Метал”,
Национална художествена академия, гр. София

2001 – 2005
Бакалавърска степен, Катедра „Метал”,
Национална художествена академия, гр. София