image

  • Секция: Дизайн
Лични данни и образование

Роден 1952 в гр Ст Загора
Завършил Художествена Академия София 1987
промишлени форми

Произведенията на автора се намират в

Всички проекти са собственост на фирмите поръчители

Професионален статус

На свободна практика