image

  • Секция: Рекламен дизайн
Лични данни и образование

Национална Художествена Академия, спец.Рекламен дизайн

Професионален статус

дизайнер