image
Лични данни и образование

Роден на 15 февруари 1956 в Стара Загора.
Завършва Художествена академия, София, специалност Сценография в класа на доцент Асен Стойчев, през 1983 година.
Работи в областта на книгоиздаване, илюстрация, графичен дизайн. Членува в Съюза на българските художници, секция Комикс.

Избрани общи и колективни изложби

1987 / 2000 Общи национални изложби, СБХ „Шипка“ 6, София
2013 Първа национална изложба на българския комикс – София, Сливен, Пловдив;
2013 участие в колективна изложба „Комикс лаборатория“ – София;
2014 Изложба „Български комикс“ – Прага – Чехия;
2014 Първа национална изложба на българския комикс в Габрово и Лесковац – Сърбия;
2014 Международна изложба "София Комикс Експо";
2014 Изложба "Български комикс" - Прага - Чехия;
2016 Албум и изложба "Над Дъгата 2“;
2016 Изложба "Български комикс" - Прага - Чехия;
2017 Албум и изложба „Аракел“;
2018 Албум и изложба „Аракел - фотоувеличение“;
2020 Албум и изложба „Аракел - мимикрия“

Произведенията на автора се намират в

частни колекции в България, Белгия, Германия, САЩ, Русия и др.

Професионален статус

Художник

Критика

сведения за комиксите на автора могат да се намерят в Кратка история на българския комикс на Антон Стайков

От автора

Моето изкуство е посветено на комикс, илюстрация, оформление на книги.