image

  • Секция: Скулптура
Лични данни и образование

1947 роден в Благевград-България
1966 завършва Художествена гимназия-София
1975-завършва Художествена академия-София
Живее и работи в София

Избрани общи и колективни изложби

ОХИ Април 1876
ОХИ Рисунка и малка пластика 79
ОХИ Пирин 83
ОХИ София 89
ОХИ Спорт, олимпизъм, изкуство
Повече от 30 Национални художествени изложби и Международни скулптурни симпозиуми

Произведенията на автора се намират в

Европейски съюз :САЩ, Русия, Южна Корея, Япония

Професионален статус

Член на СБХ секция скулптура
Член на Македония арт
Скулптор на свободна практика