image
Лични данни и образование

Роден е на 28 Май 1940 година в село Зърнево, Гърция. Завърсшва художествената Академия в София през 1969 год. От 1970 год. до 1995 год. е преподавател по изобразително изкуство. Приет е за член на Съюза на българските художници през 1972 год. Взима участие в много изложби на СБХ, както и в съвместни изложби в Австрия и Италия. Три пъти негови негови произведения са представяни в изложенията "Данте" в Равена. 2000 год. юбилейна изложба съвместно със сина си - графика Милен Личков, в София. Ноември 2001 год.- съвместна изложба със сина си в гр. Никозия, Кипър. Работи и в областта на монументалната скулптора. От 1989 година работи изключително върху малката пластика. Негови творби са притежание на Националната Художествена Галерия, галериите из страната, както и в частни колекции на ценители от Великобритания, Франция, Белгия, Германия, Ирландия и САЩ. Художникът живее и работи в София.

Born on May 28,1940 in the village of Zurnevo, Greece. Graduated from the Sofia Art Academy in 1969. Since till 1995 active as lecturer in the visual arts. Admitted as member of the Union of Bulgarian Artists in 1972. Has taken part in many exhibitions of the Union of Bulgarian Artist, as well as in group exhibitions in Austria and Italy. Works by him included twice in the Dante exhibitions in Ravena.2000-A jubilee joint exhibitions with his son Milen Litchkov in Sofia,Bulgaria.2000-A joint exhibitions of the Union of Bulgarian with his son-Milen Litchkov in Nicosia, Cyprus. Since 1989 works mainly in the field of small plastic forms. Works by him are owned by the National Art Gallery in Sofia, various art galleries in Bulgaria and art collectors in Great Britain, France, Belgium, Germany, Ireland and United States. The artist lives and works in Sofia.