image

  • Секция: Скулптура
Лични данни и образование

Родена на 13 Мау 1959

1983 Завършила ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Велико Търново специалност Изобразително Изкуство и Скулптура

Избрани самостоятелни изложби

СБХ, Шипка 6, София
Градска Галерия Севлиево
Частна Галерия Арт, Русе
Галерия София Прес, София

Избрани общи и колективни изложби

Аахен, Германия
Измир, Турция
Прилеп, Македония
Ясна Поляна, България
Биенале „Дантеска“ - Равена, Италия

Професионален статус

Скулптор на свободна практика