image

  • Секция: Дизайн
Лични данни и образование

1975 - Защита на дипломна работа в Kunsthochschule Weissensee Berlin - специалност "Мода"

Избрани самостоятелни изложби

1986 - Изложба "Мода" - "Новотел Европа" София
2001 - Изложба живопис, галерия "Шипка 6" София
2002 - Изложба колаж, галерия "Феста" София

Избрани общи и колективни изложби

1976 - ОХИ - "Дизайн в леката промишленост" София
1978 - Изложба "Модна графика" София
1978 - Първа обща изложба "Дизайн 78" София
1980 - "Дизайн в облеклото" гр. Ополице, Полша
1980 - Изложба "Гоблен" гр. Ерфурт, Германия
1982 - Шеста Национална Младежка Изложба София
1983 - ОХИ "Сливенски огньове"
1984 - ОХИ на декоративно-приложните изкуства София
1986 - Седма Младежка Приложна Изложба София
1996 - Изложба живопис "7х7" - галерия Стара Загора
1997 - Текстилен пленер, гр. Байкал

Произведенията на автора се намират в

Частни колекции в България, Полша, Германия, Франция и др.

Професионален статус

Художник на свободна практика, член на СБХ, секция "Дизайн"