image
Лични данни и образование

Архитект, сценограф. Завършил Московския архитектурен институт през 1955 г. Членувал в секция „Сценография“ на СБХ от 1976 г. и в Съюза на българските филмови дейци.