image

  • Секция: Текстил
Лични данни и образование

Родена през 1962 г. в София.
През 1981 г. завършва СХУ за ПИ - гр.Смолян със специалност „Художествена тъкан”.
През 1989 г.завършва ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”-„Педагогика на изобразителните изкуства”.
Учи живопис в класа на проф.Николай Русчуклиев.

Избрани самостоятелни изложби

2001 г. „Птицата” - самостоятелна изложба в галерия „Стълбата”.
Гладка гобленна тъкан и живописни проекти.

Избрани общи и колективни изложби

• Участия във всички Пролетни салони на декоративно-приложните изкуства от 1990 г. до 1999 г.
• Участия в изложбите на секция „Текстил”
• Участия в някои от изложбите на
художниците-педагози във Велико Търново - 2010г.,2011
/ Номинация/
2012г.,2014г.

Професионален статус

Учител по изобразително изкуство.
Базов учител към НХА.
Член на СБХ- секция „Текстил”
от 2010 г.