image

  • Секция: Текстил
Лични данни и образование

Завършила Художествената академия през 1974, специалност "Текстил". Работи в областта на уникален текстил, живопис, дизайн на текстила.

Избрани самостоятелни изложби

Букурещ 1998, Пловдив 2007, София 2008, Карлово 1998, 2007, 2018

Избрани общи и колективни изложби

Изложби по текстил при СБХ.

Произведенията на автора се намират в

България (Карлово, Пловдив, Сопот, София, Асеновград, Смолян, Поморие), Румъния (Букурещ), Англия

Професионален статус

художник на свободна практика