image

  • Секция: Текстил
Лични данни и образование

1980 - Защита на дипломна работа в Националната художествена академия в София, специалност „Текстил и мода“

Избрани самостоятелни изложби

1987 - Галерия на ул. „Раковска“ 108 - стенни килими
1987 - Галерия към магазина на СБХ
1993 - Дом Витгенщайн във Виена - стенни килими и живопис
1996 - Bank Austria във Виена - стенни килими и живопис
2001 - Wiener Integrationsfonds във Виена - стенни килими и живопис

Избрани общи и колективни изложби

1980 - Галерия "Шипка 6" на СБХ
1982 - Галерия "Шипка 6" на СБХ
1985 - Обща изложба в Брюксел
1988 - Обща изложба в Амстердам

Произведенията на автора се намират в

Частни колекции в България, Австрия, Великобритания и др.

Професионален статус

Художник на свободна практика, член на СБХ.