image

  • Секция: Текстил
Лични данни и образование

Художник, приложник (текстил, гоблени), сценограф. Завършила специалност „Декоративно-монументална скулптура“ при проф. Георги Богданов във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1960 г. Членувала в секция „Декоративно-приложни изкуства“ на СБХ от 1961 година.