image

  • Секция: Реставрация
Лични данни и образование

Художник, реставратор. Завършил „Монументална живопис“ при проф. Георги Богданов в Художествената академия (днес НХА) през 1961 г. Членувал в секция „Реставрация“ на СБХ.