image

  • Секция: Рекламен дизайн
Лични данни и образование

Художник, пространствен оформител, плакатист. Завършил „Стенопис“ при проф. Дечко Узунов в Художествената академия (днес НХА) през 1941 г. Членувал в секция „Пространствено оформление“.