image

  • Секция: Керамика
Лични данни и образование

1954г. на 17-и февруари е роден в град Сандански.
1985 г. завършва националната художествена академия „Николай Павлович” гр. София. Става член на СБХ и IAA (Това е световна организация за пластични изкуства към Юнеско).
2012г. става член на ICOMOS (световна организация със седалище в Париж) в нея членуват специалисти от цял свят със съществен принос за проучване и опазване на паметниците на културата.

Избрани самостоятелни изложби

1990г. Художествена галерия „Ликин”, Сандански, България
1993г. Художествена галерия „KVE”, Ерланген, Германия
1994г. Художествена галерия „KVE”, Ерланген, Германия
1995г. Художествена галерия „Макта - ОББ”, София, България
1998г. Градска галерия, Клагенфурт, Австрия
1999г. Художествена галерия „Драка”, София, България
2000г. Художествена галерия на „Асоциация на художниците в Битоля”, Битоля, Македония
2000г. Художествена галерия, Ферлах, Австрия
2000г. Художествена галерия, Гербрун, Германия
2003г. Градска галерия, Клагенфурт, Австрия
2005г. Художествена галерия „М”, Клагенфурт, Австрия
2006г. Художествена галерия „Икар” гр. София
2008г. Художествена галерия „Ликин”, Сандански, България
2010г. Паркхотел „Пирин”, Сандански, България
2012г. Художествена галерия „ART”(Ани) в гр. Благоевград
2015г. Художествена галерия „Марусхоф”, Филах, Австрия
2016г. Художествена галерия „Пете”, Филах, Австрия
2017г. Художествена галерия „Евдокия глас” гр. София

Избрани общи и колективни изложби

От 1985г. редовно участва в общи (зонални, регионални и национални) изложби.

Произведенията на автора се намират в

Художествена галерия „Ликин”, Сандански, България
http://www.likin.info/Rumen_Bozhinov.html
Художествена галерия „Евдокия глас” гр. София