image
Лични данни и образование

Родена в София. Завършила Национална Художествена Академия - София 1977 г., факултет "Приложни изкуства", специалност "Художествена керамика" при проф. Венко Колев.

Избрани общи и колективни изложби

През периода 1977-1990 г., 2000 г. - участия в над 40 национални "Естетизиране на градската среда" (1978), ОХИ на Приложните изкуства - гр. Ямбол - 1980г.,1983г., 1989г.,ОХИ на декоративно-приложните изкуства в гр. Търговище(1987г.),Национална ОХИ "1300 години България" (1982г.), ОХИ "Ретроспективна" (1984г.), Национални младежки изложби на приложните изкуства(1979г,1982г.,1985г.,1988г., и др.), Традиционна керамична изложба "Спиридонова" (1977 г., 1980 г., 1981г.,1983г.,1985г.,1987г.,1990 г., 2000 г., и др.) , международни изложби-Валорис(Франция) - 1980 г., Фаенца(Италия), Австрия, Кувейт (1988 г.) и други изложби, организирани от СБХ.

Произведенията на автора се намират в

Национална Художествена Галерия, София, Художествена галерия "Жорж Папазов", гр. Ямбол, Българска Национална Телевизия,, Министерство на културата, частни колекции в Швейцария, Австрия, Германия, Холандия, Бразилия и САЩ.

Професионален статус

Член на СБХ от 1983 г., художник на свободна практика.