image
Лични данни и образование

Родена в София, България.
През 1982 г. завършва НХА, специалност "Текстил и мода" при. проф. Димитър Балев.
Работи в областта на художествения текстил, живописта, рисунката, изкуството от хартия и др.
Член е на Съюза на българските художници от 1991 г.
От 2013 г. е доктор. От 2019 г. – доктор на науките. Тя е професор по декоративни изкуства и комбинаторика и теория на художествения образ в СУ „Св. Климент Охридски“.
Живее и работи в София, България.

Избрани самостоятелни изложби

До сега е представила 35 самостоятелни изложби в България и чужбина – Париж, Франция; Мюнхен и Швандорф, Германия; Кавадарци, Северна Македония; Белград, Ниш, Нови Сад и Лесковац, Сърбия; Будапеща, Унгария; Варшава, Полша; Прага, Чехия; Рим, Италия.

Избрани общи и колективни изложби

Участвала е в над 200 групови изложби, пленери и арт проекти в България и чужбина.

Награди:

Втора награда за рисунка от Изложбата на художниците от Северозападна България,
Лом, 2005;

Награда „Джеймс Х. Пинто“ от 13-то
международно биенале на портрета INTERBIFEP, Тузла, Босна и Херцеговина, 2008 г.;

Награда за стипендията на Съюза на българските художници за резиденция в Cité internationale des arts, Париж, Франция през 2012 г.;

Награда за графика от 6-то биенале на малките художествени форми, Плевен, България, 2012;

Награда на областния управител на област Стара Загора от Третото Балканско квадринале на живописта, Стара Загора, България, 2012 г.;

Наградата за български художник от Международния годишен конкурс за хартиено изкуство на АМАТЕРАС, 2013 г.;

Наградата на Художествена галерия Русе от 4-та международна изложба „Арт миниатюра“, Русе 2013;

Награда за стипендията на Съюза на българските художници за резиденция в GEDOK, Мюнхен, Германия през 2014 г.;

Награда за стипендияta на Съюза на българските художници за резиденция в Швандорф, Германия през 2016 г.;

Втора награда от Биеналето Mail Art, Текирдаг, Турция, 2016 г.;

Втора награда от Националнaта изложба „ Aрт колаж“, Пловдив, България, 2017 г.;

Наградата на Съюза на българските художници от Биеналето на рисунката, Велико Търново, България, 2019 г.;

Трета награда от изложбата „Пролетен салон“, Габрово, България, 2022 г.

Произведенията на автора се намират в

Дома на хумора и сатирата, Габрово; Общинската галерия на гр. Лом; Общинската галерия на гр. Вършец; ХГ Велес, Македония; ХГ Стара Загара; Музея на портрета в Тузла, Босна и Херцеговина, Културния център на гр. Лесковац, Сърбия; Общината и Народния университет в гр. Враня, Сърбия; Общината на гр. Велико Търново; Cite internationale des atrs, Париж; ХГ Русе; Музея на хумора в град Толентино, Италия; Дружеството на художниците в Пловдив; ХГ Монтана; галерия GEDOK, Мюнхен, Германия; Колекция „Джиковие“, Тарнобжег, Полша; Къщата за изкуство, Швандорф, Германия, Сбирката на библиотеката в Академията за изкуства в Лодз, Полша и много др., както и в различни частни сбирки в страната и в чужбина.

Професионален статус

Художник.

Критика

Стефан Алтъков, Лаура Димитрова, Travel Notes , Ликовни салон, издателство:Културни центар Новог Сада, Србиja, 2018, стр.:5-10, ISBN:978-86-7931-687-5;

Снежина Бисерова. Графични трансформации. Българска и нидерландска графика и арт книга.Университетско издателство "Св. Климент Охридски". София. 2020. ISBN 978-954-07-5088-0.

Избрани монографии и студии

Лаура Димитрова, Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство, ISBN:978-954-07-5034-7, УИ "Св. Климент Охридски", София;

Лаура Димитрова, Постмодерният орнамент, ISBN: 978-954-07-4389-9, УИ "Св. Климент Охридски", София;

Лаура Димитрова, Възпитателната роля на традиционния и постмодерния орнамент , ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, редактор/и:Проф. д-р Стефан Алтъков (отговорен редактор), проф. дпн Клавдия Сапунджиева, проф. д-р Божидар Ангелов, доц. д-р Николай Цанев, доц. д-р Ивайло Петров, доц. д-р Данка Щерева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:219-236, ISSN (print):ISSN 0861-8216.