image
Лични данни и образование

1993 - 1999 - НХА, живопис, магистър

Избрани самостоятелни изложби

2014 - Самостоятелна изложба "За буквите в картини", галерия София Прес
2013 - Самостоятелна изложба, галерия «M- Image», София
2010 - Живопис, Галерия „Green Cat”, Arena di Serdika Hotel, Sofia
2008 - Живопис, Галерия „Green Cat”, Hilton Hotel, Sofia
2007 - Самостоятелна изложба, галерия «Art Center 12», София
2000 - Самостоятелна изложба «Разгръщане», галерия «Ирида», София
1999 - Самостоятелна изложба, галерия «Фестинвест», София
1996 - Самостоятелна изложба, Щип, Македония

Избрани общи и колективни изложби

2005 - Коледна експозиция, галерия «Ирида», София
2005 - Коледна изложба, галерия «Астри», София
2001 - Изложба бивши студенти на проф. А. Даниел, галерия «СБХ», София
2001 - Межународен пленер, Ново село, България
2000 - Лятна експозиция, галерия «Ирида», София
2000 - Национална младежка изложба, галерия«СБХ», София
1999 - Международен пленер, Тетово, Македония
1999 - Изложба «Млади живописци», галерия «Александър», София
1998 - Акция «Абсолютната картина», ЦДНА, София
1997 - «Индивидуални топографии», уъркшоп с изложба, СГХГ, София
1995 - Международен пленер, Димотика, Гърция

Професионален статус

Преподавател по Рисуване и живопис в ПГТМД, София