image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Родена на 28.12.1968 г. в гр. Габрово. През 1987 г. завършва ССХУ за Приложни изкуства в град София, специалност „Текстил“. Дипломира се с ОКС „магистър“ в специалност „Живопис“, Факултет по изобразителни изкуства на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, в курса на проф. Николай Русчуклиев (1992). Придобива следдипломна специализация по „Композиция в живописта” на тема „Контрасти“ (1998) във ВТУ и втора специалност „Дизайн и мода на облеклото“ при Свободен факултет на ВТУ (1996). През 2005 г. специализира „Графичен дизайн“ при Московски колеж по приложни изкуства (Русия), с ръководител проф. Евгений Добровински. Член на СБХ, секция Живопис (2010), Дружество на художниците „Владислав Марджик“ – Кралево, Сърбия (2006) и „Група Цвят – България“ (2008). От 2000 г. е преподавател по Орнаментална композиция и други дисциплини в катедра „Църковни изкуства“ на ПБФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Велико Търново, където е доцент и доктор по изкуствознание и изобразително изкуство.

Избрани самостоятелни изложби

2019 Самостоятелна изложба – живопис „Възприятия“, съвместно с Монна Конова – художествена
фотография, ХГ“Христо Цокев“, гр. Габрово, с подкрепата на Община Габрово, 12.07.2019 –
19.08.2019
2018 Юбилейна изложба „50+50=30“ /пластика и живопис/ – съвместен проект с Марио Конов,
ХГ„Борис Денев“, гр. Велико Търново, бюлетин на СБХ, брой 5/2018, с. 29-31:
https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_5_2018.pdf
2018 Изложба живопис „Осмисляне – творби създадени в Париж“, галерия ДОРИАН, гр. Плевен,
17 – 31 октомври 2018
2018 Изложба живопис “Beyond The Landscape”/Отвъд пейзажа/, ателие 8311, Cite internationale des
arts, Париж, Франция, 7 – 21 септември, https://www.citedesartsparis.net/
https://www.citedesartsparis.net/media/cia/183726-brochure_mc_2018_web.pdf
2017 Изложба ”Аберации” – съвместен проект с Диана Митева, галерия ”Графит”, гр. Варна:
https://www.graffitgallery.com/?p=2471 Бюлетин на СБХ, брой 1/2017, с.39:
https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_1_2017.pdf
2016 Изложба ”Пейзаж и отвъд пейзажа” – съвместен проект с Лаура Димитрова, Пловдивски
културен институт, гр. Пловдив, 10 – 31 декември 2016:
http://pki.bg/gallery/art_marieta_laura/
http://pki.bg/marieta_konova-laura_dimitrova/
2012 Изложба ”Теория на случайността”– част от проект 8X3, Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”,
гр. Велико Търново, септември 2012: Бюлетин на СБХ, брой 8-9/2012:
https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2009-10/bulletin_2011-12/buleten 09.2012 __ 8-9.pdf
https://www.borbabg.com/2012/09/24/12-художници-откриха-четири-изложби-в/
2010 Изложба ”Хронология на срещите”, Морска галерия ”Бриз”, гр. Бургас, 1 – 20 ноември
2008 Изложба в Международен дом на учените „Фр. Ж. Кюри”, к-с „Св. Св. Константин и Елена”, в
рамките на международна конференция на група „Цвят – България“, Варна
2007 Изложба ”Живопис”, Балабановата къща на Общински институт ”Старинен Пловдив”,
гр. Пловдив, 1 – 20 ноември 2007
2006 Изложба „Couleurs des Balkans” в галерия ”Terre d’Ombres” – Saint Montan /Ardeche/,
Франция, съвместно с Матей Богдановски (Р Македония):
http://www.mise-a-jour.net/franckna/est.html
2006 Изложба в галерия ”D’ Avec vue sur la mer”– Bourg Saint Andeol /Ardeche/, Франция:
http://www.mise-a-jour.net/franckna/est.html
2006 Изложба ”Balkans Bridges” в галерия ”Atelier Luca” – Dieulefit / Drome/, Франция:
http://atelier-luca.com/DIEU97/EXPOS/BALKANS/005__INT.HTM
2006 Изложба ”Щрихи и цветности” в Архитектурно-възрожденски комплекс ”Дандолови къщи”,
гр. Севлиево, 14 – 30 юни 2006
2005 Изложба ”Деепричастия”, Дом на хумора и сатирата, гр. Габрово, 6 – 19 януари 2005
1999 Изложба в Руски културно-информационен център ”Шипка”34, гр. София, 24 октомври –
4 ноември 1999
1998 Изложба – живопис „Контрасти”, Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, Велико Търново,
1 – 30 ноември 1998

Избрани общи и колективни изложби

2019 Международен пленер ВИДОВДАН 2019, организиран от Център за култура – Грачаница, Сърбия, 01 – 08 юни 2019, Каталог: Jевтич, Небоjша, Ликовна колониjа Видовдан 2019.
ISBN 978-86-85261-34-3; COBISS.SR-ID 277243916
2019 Седми Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика, организатори: Алианц България и СБХ, 12 септември – 5 октомври 2019
2019 Национална изложба-конкурс за живопис „Създаваме заедно“, организирана от галерия „Видима“, гр. Севлиево, по повод 85 години от създаването на „Идеал Стандарт – Видима“, 10 декември 2019 – 30 април 2020
2018 Изложба „70 години Великотърновски художници 1948 – 2018“ на СБХ – Велико Търново, ХГ“Илия Бешков“, гр. Плевен, 20 април – 4 май 2018
2018 Национален живописен пленер Рибарица 2018, Рибарица, Тетевен, 21 – 28 май
2018 Изложба живопис, галерия „Мисията“, Държавен културен институт при Министъра на външните работи, София, 22 юни – 15 юли 2018
2018 Изложба „70 години Великотърновски художници 1948 – 2018“ на СБХ – Велико Търново, галерия на СБХ – Шипка 6, ет.1, София, 17 юли – 31 юли
2018 Участие във Фестивал „Les Traversées du Marais - Sur le fil“, Париж, Франция:
https://www.citedesartsparis.net/fr/cousu-main-les-traversees-du-marais
https://www.citedesartsparis.net/media/cia/183726-brochure_mc_2018_web.pdf
2018 Участие в Регионална изложба Есенен салон Варна 2018, галерия „Графит“, Варна,
12 септември – 12 октомври 2018: https://www.graffitgallery.com/?p=2911
2018 Изложба „Отражения“ – Есенен салон на великотърновските художници, ИЗ“Рафаел
Михайлов“, Велико Търново, 14 декември 2018 – 20 януари 2019
2017 Изложба „Аберации”, съвместен проект с Диана Митева, галерия Графит, Варна
2017 Обща изложба на катедра „Църковни изкуства” (ПБФ при ВТУ),
Български културен институт, Париж, Франция
2016 Международен Балкански пленер – живопис, Сдружение за култура,
наука и обществени дейности „Стари поток”, Кочани, Македония
2016 Изложба на секция „Живопис” на СБХ „Пейзаж”, Шипка 6, София
2016 Изложба „Пейзаж и отвъд пейзажа”, съвместен проект с Лаура
Димитрова, Пловдивски културен институт, Пловдив
2015 Международен живописен пленер Охрид – 2015, Охрид, Македония
2015 Трета национална научна конференция с международно участие Балкан Арт Форум 2015 (BARTF 2015), Нишки университет, Факултет по
изкуствата, Ниш, Република Сърбия
2013 Национален пленер – живопис в Арт център Илинденци, с. Илинденци, Община Струмяни, организиран от СБХ и Арт центъра
2013 Международен симпозиум за живопис Моймировце 2013, гр. Нитра,
Словакия
2013 Международна изложба Есенен салон IX ”Изкуството срещу насилието в света”, Арт галерия Джилан, гр. Джилан, Република Косово
2011 Международен пленер – живопис ”Македонска икона”, Куманово,
Македония
2005, 2011 Международен пленер – живопис, Народни Университет, Враня, Сърбия
2010 Изложба ”Диалог”, галерия ”Галатека”, Букурещ, Румъния
2009 Тридесет и осми международен пленер – живопис ”Власинско
езеро 2009”, Сърбия
2009 Международен пленер – живопис ”Охридско сонце 2009”, Охрид,
Македония
2008 Четвърти Международен симпозиум за живопис ”101 СЛИКАР”– Кралево 2008, регистриран в рекордите на Гинес за най-голям брой художници, рисуващи на открито в един момент, Кралево, Сърбия
2007 Международен пленер – живопис, Богутовачка баня, Кралево, Сърбия
2005 Участие в Международен фестивал на керамиката ”Херсонесская улитка – non - stop 5”, Севастопол, Украйна
2005 Участие в Тридесети Международен пленер – живопис ”Студеница 2005”, манастир Студеница, Кралево, Сърбия и Черна гора
2005 Участие в Четвърти Международен симпозиум за съвременно изкуство ”Мостове Балкана”, по програма на Американската агенция за
международно развитие USAID, Крагуевац, Сърбия и Черна гора
2004 Дванадесети Международен пленер – живопис ”Погановски
манастир 2004”, Сърбия и Черна гора
2004 Седми Международен пленер – живопис ”Мемориал Божа Илич”,
Прокупле, Сърбия и Черна гора
2003 Четвърти Международен Фестивал на глината – Румазиер – Луберт 2003, Франция
2013, 2017, 2019 Национална изложба Лудогорие на СБХ, ХГ”Проф. Илия Петров”, Разград
2009 – 2019 Международно биенале на църковните изкуства, Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново
2004 – 2018 Национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство, Художествена галерия „Илия Бешков”, Плевен
2008 – 2019 Национален конкурс Алианц България, Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, Велико Търново и ГХГ „ Борис Георгиев”, Русе
2003 – 2015 Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата,
Музей „Дом на хумора и сатирата”, Габрово
1998 – 2016 Национална изложба на художниците – педагози, Велико Търново, ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново
2004 – 2017 Общи изложби на секция „Живопис“ на СБХ, Шипка 6, София

Произведенията на автора се намират в

ХГ“Борис Денев“, гр. Велико Търново /седем творби/
ХГ“Петко Загорски“, гр. Бургас /две творби/
ХГ“Илия Петров“, гр. Плевен
ХГ“Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил /четири творби/
ХГ“Асен и Илия Пейкови”, гр. Севлиево /пет творби/
ХГ“Христо Цокев“, гр. Габрово /три творби/
Художествена галерия – Смолян /две творби/
ХГ“Савчеви“, гр. Оряхово / две творби/
Галерия „Видима“, гр. Севлиево
Руски културно-информационен център, гр. София
Пловдивски културен институт, гр. Пловдив
Фонд – изкуство на Община Пловдив /три творби/
Музей за съвременно изкуство, гр. Севлиево
Музей „Дом на хумора и сатирата“, гр. Габрово
Галерия при Исторически музей, гр. Ботевград /три творби/
Съюз на българските художници /три творби/
Арт Център Илинденци, община Струмяни /четири творби/
НДФ „13 века България“ /четири творби/
МОН, гр. София
Галерия „Atelier Luca” – Dieulefit / Drome/, Франция:
http://www.atelier-luca.com/fc/viewtopic.php?f=93&t=443
Фондовете на международните живописни пленери, в които е взела участие

Професионален статус

От 2000 г. е преподавател по Орнаментална композиция и други дисциплини в катедра „Църковни изкуства“ на ПБФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Велико Търново. 2016 - 2019 г. е председател на Представителството на СБХ в град Велико Търново.