image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалността при Т. Тодоров и проф. Терзиев във Великотърновския университет през 1985 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1990 г.