image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалността в класа на проф. Ненко Балкански във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1968 г. Обявен за Художник на хилядолетието след конкурс в Нидерландия „1001 причини да обичам Земята“ през 2000 г. Членувал в секция „Живопис“на СБХ от 1976 г.