image
Лични данни и образование

5 юни 1927 родена в София

1946 – Приета в Художествената академия в ателието на проф. Дечко Узунов
1952 – Завършва Художествената академия

Избрани самостоятелни изложби

Изложби в България

1973 – София, СБХ, „Раковски“ 125
1974 – Художествена галерия Благоевград
1981 – Галерия на СБХ, Шипка 6
1982 – Художествена галерия Благоевград
1983 – Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“, Кюстендил
1988 – Художествена галерия на СБХ, Шипка 6
1988 – Градска художествена галерия Русе
1998 – София, СБХ, „Раковски“ 125
1999 – Галерия „Теди“, Варна
1999 – Галерия „Александър“, София
2001 – Изложба преглед на галериите в страната – галерия „Теди“
2002 – Салон на изкуствата НДК, София
2008 – СГХГ
2010 – Галерия „Арте“, София
2012 – Галерия „Арте“, София


Изложби в чужбина

Галерия „Розе“, Хамбург
Галерия „Титан“, Франкфурт

Избрани общи и колективни изложби

Работи в областта на фигуралната композиция, портрета, пейзажа и участва във всички Общи художествени изложби, организирани от СБХ.

Произведенията на автора се намират в

Нейни произведения са включени в международни изложби на българската живопис в Лондон, Виена, Москва, Париж, Варшава, Токио, Брюксел, Мексико-сити, Берлин, Букурещ, Рим, Кьолн, Аахен, Анкара.

Нейни картини са собственост на НХГ, СГХГ, художествени галерии в страната и частни колекции у нас и в чужбина. Член кореспондент на Съюза на австрийските художници „Кюнстлер хаус“ Виена.

Професионален статус

1953 – Приета за член на СБХ
1970 – 1988 Член на Управителния съвет на СБХ и заема различни ръководни длъжности – секретар на секция „Живопис“, секретар по естетическото възпитание и пропагандата, отговорен секретар и заместник-председател на СБХ.

Критика

Награди

1974 – Награда за живопис „Владимир Димитров – Майстора“
1975 – Награда за живопис„Захари Зограф“,
1976 – Лауреат на ІІ Триенале на реалистичната живопис
1976 – Получава звание „Заслужил художник“
1984 – Получава звание „Народен художник“
1999 – Награда на името на Никола Петров за пейзаж