image
Избрани самостоятелни изложби

1989 Никопол
1992 София, „Шератон”
1992 София, галерия „Аквариус”
1992 София, галерия „Анико”
1993 София, галерия „АБВ”
1994 Гулянци
1994 Лондон ,Кралския хотел „Инвернес курт”
1995 Лондон , „Едит гроув галери”
1995 Кеймбридж
1995 София, галерия „АБВ”
1995 София, галерия „Мелон”
1996 Плевен галерия „Идея”
1997 Плевен, ДНА
1998 София, галерия „Алба”
2000 София, галерия „Дрита”
2002 Плевен, ДНА
2003 Плевен, ДНА
2005 Плевен, Общинска галерия
2009 Плевен, Общинска галерия
2010 Плевен, Общинска галерия
2011 Плевен, Общинска галерия