image
Лични данни и образование

През 1987г. завършва ССХУ за Сценични кадри, Пловдив, а през
1999 - СУ "Климент Охридски" Педагогика на изобразителното изкуство, Специалност Живопис.
2000 - СУ "Климент Охридски" Магистър на Изобразителното изкуство.
От 1995г. е член на СБХ.

Избрани самостоятелни изложби

2015-София-Прес-Евдемония-живопис
1992-2003 - участие в Национални Художествени Изложби, СБХ, София
1999 - рисунки, Г-я "СУ Климент Охридски", София
1999 - Сезони, София
1998 - Арт 36, София
1997 - Ерикас, София
1995 - Синята къща, Пловдив
1995 - Президентство, София
1993 - Младежки дом, Враца
1993 - инсталации, Враца
1992 - Дом на техниката, Враца
1991 - Околийска къща, Дупница
1991 - рисунки, Дупница

Избрани общи и колективни изложби

Участие в групови изложби:
2014 - Селекция Берлиамонт, Брюксел, Белгия
2001 - Живописно
2001 - Неформално
2000 - Национална младежка изложба
1996 - Международно триенале на живописта
1995 - Абстрактно

По-важни изложби на СБХ:
2001 - Живописно
2001 - Неформално
2000 - Национална младежка изложба
1996 - Международно триенале на живописта
1995 - Абстрактно