image
Лични данни и образование

Художник живописец, професор. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Цено Тодоров в Художествената академия през 1931 г., специализирал история на изкуството при проф. Залозиески във Виена през 1943-1944 г. Един от основателите на Дружеството на новите художници; членувал в секция „Живопис“ на СБХ от основаването на съюза.