image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Художник, живописец. Завършил техникум по дървообработване, работил в ателието на Златю Бояджиев. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1991 година.