Галерия (2)

19 декември 2023
галерия КО-ОП, София

Единадесетият форум „Малки графични форми“ / 2023 е инициатива на секция „Графика и илюстрация“ към СБХ. Изложба ще бъде открита на 19 декември в галерия КО-ОП в София. Творбите се приемат на 14 декември 2023 в СБХ – Шипка 6.


+++

Условия за участие

  • Всеки автор може да представи до три произведения, създадени през последната година, подписани саморъчно и професионално.
  • Графиките се предават без паспарту и рамка; секция „Графика и илюстрация“ осигурява тяхното рамкиране.
  • Размери: на изображението – минимален 5 х 5 см, максимален 30 х 32 см; на хартията – 30 х 32 см. Графиките, които не отговарят на тези размери, няма да бъдат допуснати до журиране.
  • Tакса за участие – 15 лв., която не подлежи на връщане независимо от резултатите от селекцията.

За популяризиране на събитието е необходимо всеки автор да изпрати изображения на произведенията и текст на български и английски, съдържащ: име на автора, размер, техника, година на създаване, цена на следния адрес: grafichni.formi@gmail.com


+++

Награди

  • за цялостно представяне
  • за млад автор


+++

Дата за приемане

14 декември 2023, четвъртък, от 10:00 до 17:30 часа, в секция „Графика и илюстрация“, СБХ, ул. „Шипка“ 6, ІV етаж, при Албена Спасова.


+++

Акция

И тази година ще бъде проведена акция, която дава възможност на ценителите да се сдобият с произведения на любимите си автори на атрактивната цена 50 лева. Акцията ще бъде в деня на откриването, от 15:00 до 18:00 часа, в галерия КО-ОП. Авторите, които желаят да се включат, трябва да представят (на 14 декември) произведения без рамка и паспарту, с размер на хартията до А4.