Галерия (4)

Самостоятелна изложба на Бранко Николов

Бранко Николов откри своя самостоятелна изложба – „Няма никой вкъщи” в столичната галерия „Райко Алексиев” от 25 ноември до 7 декември. Тя се основава на проблема за миграцията на населението и обезлюдяването на селата. Хилядите затворени фамилни домове и изоставени къщи са резултат от индустриализацията, урбанизацията, различните обществени влияния, както и чисто психологическите причини като жаждата за „по-добър живот и сигурно битие”. Проблемът е колкото локален, толкова и глобален.

Авторът само констатира, без да коментира причините за това състояние, което вече е характеристика на нашето време. Темата е третирана по метафоричен начин, чрез внимателно избрани и премислени понятия – гнездо, врата, стена. По емоционално сдържан и ясен начин авторът представя своята позиция. Реализацията на идеята предполага мултимедиен подход, основан на комбинирана употреба и едновременно прилагане на различни медии: графика, принт, филм и пространствена инсталация.