- | СБХ, Шипка 6, 1 B
Галерия (20)

Живопис

откриване: 7 юли, петък, 18:00 часа

Дочка Кисьова, изкуствовед, за духовната тема в изкуството на Людмила Дамянова:

През 80-те години на ХХ век в изкуството на Людмила Дамянова навлиза духовната тема. „По душа съм християнка и моето пожелание към цялото човечество е „Вяра, надежда и любов“, казва тя.

Желанието ѝ да отрази християнските закони и по свой начин да претвори Светото писание я карат да поеме една много трудна задача и да отправи сериозно предизвикателство към самата себе  си. Тя не се стреми да претвори определени персонажи от Библията, а

търси символиката и противопоставя силите на светлината над мрака.

Пресъздава противоборството на доброто над злото и тържеството на светлите сили над тъмните. В картините ѝ има много движение и копнеж да намери творческа изява на религиозното си чувство в един период, в който усеща, че трябва да направи това. В тези творби има и много символика, а художествените образи загатват християнската проблематика по оригинален и неповторим начин. Рождеството, Разпятието, сиянието, ореолите и други елементи от религиозната живопис присъстват в творчеството на художничката, за да напомнят за това, че картините ѝ са вдъхновени от Бога.

В пластично отношение посредством светлините и сенките авторката постига онази изразителност на образите, която им придава особена красота, хармонична взаимовръзка и експресивност на формите, линиите и силуетите в композицията. Авторската колажна техника, която Людмила Дамянова използва, придава още по-голяма изразителност на произведенията.


+++

За автора

Людмила Дамянова е родена през 1941 в София. Завър­шва Художествената гимназия през 1960 и веднага постъпва в Художествена­та академия, специалност „Стенопис“ при проф. Гочо Богданов. След завършването става уредник във Видинската художест­вена галерия. Започва да участва с живопис в окръжни изложби. През това време е построена сградата на Видинския окръжен съвет и за заседателната зала ѝ възлагат да направи осем гоблена. Това е началото на нейното увлечение към гоблена. Участва с гоблени в колектив­ни изложби в Швеция и Западен Берлин, а през 1977 и в София. До 1980 работи в областта на декора­тивно-монументалната живопис и гоблена. Нейни гоблени има в резиденция „Бояна“, в българските посолства в Брюксел и Либия, в Ритуалната зала в Хасково. През 1980-те се връща към живописта и през 1987 представя самостоя­телна изложба „Отворено пространство“ на „Шипка“ 6. „Тъй като по душа съм християнка, в творчеството ми навлезе духовната тематика. По свой начин, далеч от канона, претворявам Светото писание и обливам фигурите си с духовна светлина, тържество на силите на Светлината над Мрака.“ През 1990-те тя си отправя ново предизвикателство и започва да рисува акварел върху коприна и представя творбите си в самостоятелна изложба на „Шипка“ 6 през 2003. „За мен рисуването върху ефирна материя е като да твориш лирика.“ В момента в зала 1А, СБХ – Шипка 6, до 29 юли 2023 е голямата юбилейна изложба „Монументално – кавалетно“, посветена на 45 години от създаването на секция „Монументално изкуство“ в СБХ, и в нея заедно с творбите на 60 автори са включени картини на Людмила Дамянова.


+++


Портфолио на Людмила Дамянова можете да разгледате