- | СБХ, Шипка 6, 1 B
Галерия (41)

Изложба на учениците

откриване: 13 февруари, вторник, 15:00 часа

В изложбата са представени произведения на ученици от специалностите „Полиграфия“, „Фотография“, „Графичен дизайн“, „Компютърна графика“ и „Компютърна анимация“ в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография (НПГПФ) в София.

Полиграфистите участват с комбинаторни композиции от картон и изработени предмети с техниката папиемаше. Фотографите представят фотографии в различни жанрове: репортажна фотография, портретна фотография, архитектура, концептуална фотография, спортна фотография и пейзаж. Графичните дизайнери показват проекти на плакати, разработки на фирмена идентичност, илюстрации и други. Компютърните графици показват 3D изображения, проекти за уебсайтове, компютърни рисунки, както и групов проект за тотал дизайн на авиокомпания. Компютърните аниматори представят разработки на анимационни типажи, както и проекти за комикси. Кратките анимационни филмчета ще бъдат представени на телевизионен монитор, както и допълнителни ученически творби в дигитален формат.

Изложбата ще бъде открита от доц. Христо Добаров.


+++


За НПГПФ


Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография е единственото в България училище за подготовка на специалисти по полиграфия и фотография. Наследник е на създаденото през 1923 Средно училище по книгопечатане и графически изкуства. През годините училището променя няколко пъти името си: 1931/1946 – Държавното средно графическо училище за книгопечатане и графически изкуства; от 1948 – Народна графическа гимназия; от 1952 – Техникум по графика; 1959 – Техникум по полиграфия и фотография „Юлиус Фучик“. До края на ХХ век техникумът променя още три пъти своето име и от 1998 вече е Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Училището е едно от 23-те средни училища по изкуствата и по културата към Министерството на културата и в него су обучават ученици по специалностите: „Полиграфия", „Фотография“, „Графичен дизайн“, „Компютърна графика“, „Компютърна анимация“ и „Библиотекознание“. 

+++

фотограф (откриване): Виолета Апостола – Лети