През 1990-те години, с преструктурирането на икономиката и културата, СБХ се регистрира като частна организация. Оставайки без финансиране от държавата, съюзът продължава активната си изложбена дейност, но не успява да поддържа и обновява инфраструктурата си. Постепенно се прекъсва размяната на художници по резидентски програми с културния център Oberpfälzer Künstlerhaus – Швандорф и организацията на жени художнички GEDOK – Мюнхен, Германия; с културния център La Escocesa – Барселона.

  • От 2018 СБХ модернизира инфраструктурата си – изложбени зали и творчески бази.  Творческата база в Мелницата в Балчик е обновена и предоставя отлични условия за работа.
  • Предстои изграждане на ателие в базата във Велико Търново и тя отново ще бъде привлекателна за чуждестранни гости.
  • Предстои да се установят нови програми за обмен на художници, за което СБХ е заявил бъдеща готовност в съответната работна група в Европейския алианс на академиите.