Значителна част от творбите във фонда на СБХ се продават или могат да бъдат временно и възмездно предоставяни за ползване при съответно договаряне. Нееднократно произведения от художествената сбирка на СБХ са включвани в отбрани експозиции, давани под наем за експониране в интериорите на множество институции и учреждения. Колекцията съдържа стотици творби, събирани в периода от откриването на галерията „Шипка 6“ през 1972 година до днес. В цялото ѝ богатство и многообразие доминират живописта и графиката, но в депото на галерията се съхраняват и десетки скулптурни произведения, експонати от различните видове приложно-декоративни изкуства, илюстрация, плакат и други.

Информация и запитвания на:

info@sbh.bg

krasimir.behterev@sbh.bg