Със своята стопанска дейност Съюзът на българските художници си осигурява всички средства в бюджета, свързани с организирането на изложби, културни събития, издателска дейност, социално подпомагане и за изпълнението на други свои цели и задачи. Това се осъществява главно чрез менажирането на наличната свободна недвижима собственост и благодарение на разработените възможности да бъде договаряно отдаването ѝ под наем.

СБХ притежава различни по вид, големина, качество и местонахождение открити и закрити площи, пространства и помещения, подходящи за разнообразни дейности (търговска, производствена, творческа). Пространствата, собственост на СБХ, могат да бъдат наемани както от юридически, така и от физически лица.

При спазване на стриктна договореност, в търсене на оптималната юридическа чистота и стабилност, СБХ се стреми към коректност и ефективност в баланса на интересите при срочните двустранни отношения между наемодател и наемател.

Информация и запитвания на:

info@sbh.bg

ivailo.djenev@sbh.bg