Куратори на изложбата
Петър Митев, Ханна Шварц

Графичен дизайн
Момчил Алексиев

Текстове
Пламен В. Петров


+++


Проектът се фокусира върху фигурата на сценографа - човекът, който редом с режисьора и актьора, композитора и техническите лица съ-участва в създаването на магията на театралното изкуство. Фигурата на сценографа, макар и той сам да създава една от най-видимите страни в сценичното пространство – сценографията, а често и костюмите, остава в сянката на театралния спектакъл. Често името на сценографа се изгубва между имената на актьорите и това на режисьора, а лицата остават прикрити зад кулисите, извън полезрението на публиката. В опит за компенсиране на това естествено явление в изкуството на театъра екипът на настоящия проект прави опит да изведе под светлините на прожекторите едни от най-ярките творци в българската сценография.


Основен фокус в изложбата са автори, чиито имена присъстват ярко на сцената през 60-те – 80-те години на миналия век и бележат мощно сетнешното развитие на сценографското изкуство през следващите десетилетия.

Генериран е дигитален архив с техни работни скици и фотографски материал, документирал техните постижения. Изготвени са техни биографични презентации, в които се очертават тяхното професионално израстване и ярките им творчески постижения.

Изложбата е мост за публиката,

която да надникне в театралната практика на едно особено време в една обременена пропагандно и идеологически социалистическа страна. И как именно в това време театралните художници умело и с талант развиват езика на театралната живопис, достигайки до един определен пространствено-сценичен език в голямата си степен обусловен от ярка условност, знак или символ, все в полза на театралното представление и неговото послание.

+++

Изложбата ще бъде открита в присъствието на – Ханна Шварц, Петър Митев и Момчил Алексиев.

+++

Проектът е подкрепен от Национален фонд „Култура“.

+++

Продължителност на изложбата
29 април 2022

+++

Място
Български културен институт, Берлин

+++

Вход
свободен

(Моля, обърнете внимание на действащите разпоредби във връзка с Covid- 19.)