(1927–1984)

Галерия (4)

Asen Mitev (1927–1984)

Asen Mitev se narodil v Sofii do rodiny kočovných umělců. Absolvoval v roce 1956 na oboru Scénografie na Národní umělecké akademii v Sofii u profesora Ivana Penkova. Hned následující rok byl jmenován scénografem Divadla v Burgasu, kde měl to štěstí, že pracoval s režiséry jako Vili Cankov, Leon Daniel, Julia Ognianova a Metodi Andonov. A přesně tam se mu podařilo vytvořit ikonická scénografická řešení. Tou dobou pracuje na divadelní hře Svět je malý Ivana Radoeva v režii Vili Cankova. Její scénografické řešení silně zapůsobilo na publikum a vysloužilo si pochvalu od kritiky. Později byla hra realizována i ve formátu pro televizní divadlo jako jedna z prvních v zemi.

V tandemu s režisérem Vili Cankovem pracoval na textu Angela Georgose Sevastikoglu. Po svém aktivním tvůrčím působení v Burgasu, se roku 1960 usadil v Sofii, kde pracoval do konce života na scéně divadla Bulharské armády. Jeho projekty ke hrám Návštěva staré dámy Friedricha Dürrenmatta v režii Leona Daniela; Damoklův meč Nazima Hikmeta, režie Leon Daniel; Lermontově Maškarádě v režii E. Michajlové; Shakespearově Marné snaze lásky, režie Leon Daniel a dalším mají dnes své stabilní místo v dějinách bulharského divadla. Během své třicet let dlouhé aktivní tvůrčí činnosti působil na scénách mnoha bulharských divadel, ale i v divadlech v Československu a Rusku.

Pracoval jako hlavní výtvarník filmu Svatby Jana Asena, režie Vili Cankov. Jeho práce mu přinesla množství ocenění a vyznamenání, mezi která patří k řád Sv. Cyrila a Metoděje.

Zemřel v rozpuku svých tvůrčích sil v pouhých 57 letech.


+++


Асен Митев (1927–1984)

Асен Митев е роден в София в семейство на пътуващи артисти. Дипломира се през 1956 в специалност „Сценография“ при НХА в курса на проф. Иван Пенков. Още на следващата година е назначен като сценограф в Бургаския театър, където ще има щастието да работи с режисьори като Вили Цанков, Леон Даниел, Юлия Огнянова и Методи Андонов. Именно там ще създаде и едни от най-знаковите си сценографски решения. От този период е и работата му по пиесата „Светът е малък“ от Иван Радоев с режисьор Вили Цанков. Тя впечатлява силно публиката и му печели одобрението на критиката. По-късно същата пиеса ще бъде осъществена и във формат за телевизионен театър, една от първите за страната.

Пак в тандем с режисьора Вили Цанков, Асен Митев ще работи по текста „Ангела“ на Георгос Севастикоглу. След активния си творчески престой в Бургас през 1960 той ще се установи в столицата. В София ще работи до края на живота си на сцената на Театър „Българска армия“. Проектите му за спектаклите „Посещението на старата дама“ от Дюренмат, реж. Л. Даниел; „Дамоклев меч“ от Н. Нихмет, реж. Л. Даниел; „Маскарад“ от Лермонтов, реж. Е. Михайлова, „Напразните усилия на любовта“ от У. Шекспир, реж. Л. Даниел и др. днес имат своето важно място в историята на българския театър. В продължение на 30 години той работи активно и на сцените на други театри в цялата страна, както и за театри в Чехословакия и Русия.

Работи като главен художник на филма „Сватбите на Йоан Асен“, реж. Вили Цанков, а работата му като сценограф му донася множество награди и отличия, сред които и орден „Св. св. Кирил и Методий“. Умира в разцвета на творческите си сили, едва на 57 години.


+++


Der deutshe Text aus der Ausstellung “Zeitenbrücke. Das Bühnenbild in Bulgarien – 60 - 80 Jahre des XX Jh.” Bulgarisches Kulturinstitut Berlin / 27.03.2022 – 15.04.2022

Asen Mitev (1927–1984)

Asen Mitev wurde in einer Schauspielerfamilie in Sofia geboren. 1956 schloss er sein Studium im Fach Bühnenbild bei Prof. Ivan Penkov an der Nationalen Kunstakademie in Sofia ab. In den folgenden Jahren war er Bühnenbildner am Theater in Burgas, wo er mit bekannten Regisseuren wie Wili Tsankov, Leon Daniel, Julia Ognyanova und Metodi Andonov zusammenarbeitete. Hier konzipierte er einige seiner legendärsten Bühnenbildlösungen. Aus dieser Zeit stammt auch seine Arbeit an dem Theaterstück „Die Welt ist klein“ von Ivan Radoev unter der Regie von Wili Tsankov. Sie beeindruckte Publikum und Kritiker. Später wurde dieses Stück als eines der ersten in dem Format „Fernsehtheater“ aufgeführt.

Mit Wili Tsankov arbeitete Asen Mitev auch an dem Text „Angela“ von Georgios Sevastikoglu. 1960 ließ er sich in der Hauptstadt Sofia nieder. Hier arbeitete er bis zu seinem Tod für das Theater „Bulgarische Armee“. Seine Projekte für die Aufführungen „Der Besuch der alten Dame“ von Dürrenmatt, Regie L. Daniel; „Das Schwert des Damokles“ von N. Nihmet, Regie L. Daniel; "Maskerade" von Lermontov, Regie E. Mihailova, "Verlorene Liebesmüh" von W. Shakespeare, Regie L. Daniel und andere nehmen einen wichtigen Platz in der Geschichte des bulgarischen Theaters ein.

Rund 30 Jahre lang war er auf den Bühnen des ganzen Landes sowie in der Tschechoslowakei und in Russland tätig.

Er stattete den Film „Die Hochzeiten von Johan Assen“ unter der Regie von Wili Tsankov aus. Seine Arbeit als Bühnenbildner brachte ihm viele Preise und Auszeichnungen ein, darunter den Orden des heiligen Kyrill und Method. Er starb in der Blüte seiner Schaffenskraft, nur 57  Jahre alt.