Ръководство

Настоящ творчески секретар на секция Сценография е Петър Митев


+++


За секцията

Художниците, членове на секция „Сценография“ са обединени най-вече от холистичния подход в своята работа: сценичен дизайн, дизайн на осветлението, дизайн на костюма. Като трансдисциплинарна професия сценографията включва и различни видове творчески сътрудничества. СЦЕНАТА е нашият общ основен инструмент, където изразяваме визуалното си мислене.


+++


Кратка история

Историята на секция Сценография е част от историята на българското изобразително изкуство. Мнозина утвърдени художници, превърнали се в част от най- новата българска история в сферата на изобразителното изкуство опитват и работят, като сценографи и оформят ,,вечната секция Сценография”: Нейко Нейков, проф. Красимир Вълканов, Невяна Кавалджева, Вечеслав Парапанов, Чайка Петрушева, Стефан Попов, Мария Диманова, Варя Узунова, Кина Петрова-Кафеджийска, Иван Савов, Майя Петрова, Елена Иванова, проф. Светослав Кокалов, Петя Стойкова, Ателие 29: Весела Статкова, Иван Карев, Петър Митев, проф. Васил Рокоманов, Силва Бъчварова, Ханна Шварц, Николай Тороманов, Даниела Олег Ляхова, Юлиян Табаков, Мира Каланова, Венелин Шурелов, Елица Георгиева.

Нека започнем с името на патрона на НХА – Николай Павлович, посочен като първия български сценограф, започнал като такъв още през далечната 1870 г. През класицистично-романтичната театрална живопис, постигната с илюзорно-академични изразни средства в работата на възрожденци като Васил Попович, Найден Брайкович, Петко Илиев Ганин.

Следосвобожденските художници: Атанас Гюдженов, Адолф Квап, Ото Хорейши, Александър Миленков, Александър Божинов, проф. Ханс Кауцки.

През сценографите на 20-те, 30-те, 40-те години на XX век: Асен Попов, Иван Милев, Иван Пенков, Георги Каракашев, Дечко Узунов, Пенчо Георгиев, Преслав Кършовски, Цанко Лавренов, Венера Наследникова.

Към тях и поколението на 50-те и 60-те години: 

Михаил Михайлов, Константин Джидров, Мариана Попова, Ненко Балкански, Асен Митев, Васил Кавалджиев, Светослав Генев, Константин Радев, Иван Кирков, Вира Мачева.

И следващите: Асен Стойчев, Стефан Савов, Веселин Ковачев, Христо Стефанов, арх. Иван Цонев, Ангел Ахрянов, Светлин Русев, Георги Иванов, Николай Николов, Димитър Киров, Анна Тусузова, Йоан Левиев, Младен Младенов, Атанас Велянов, Тодор Станилов, Георги Ножаров, Кирил Неделчев, Цанко Войнов, Радостин Чомаков.


+++

 
Събития, които формират днешното лице на секцията

Българските художници сценографи имат привилегията да срещат многобройна публика. Такъв е резултатът от сценичната ни работа. Дневният ред на обществото, залегнал като теми в драматургичните текстове, киносценарии и др., е мотив за оформяне на цалостния облик на българската сценография. 


+++

Периодични инициативи (национални и международни) на секция Сценография

Многобройни са творческите инициативи на членовете на секцията, що се отнася до самостоятелни изяви, както и станалите през годината емблематични оОбщи художествени изложби на секция Сценография. Традиционно и подобаващо е участието ни на световното Квадрианале на сценографията в Прага.

Нашите проекти регулярно биват медийно подкрепяни и широко отразени. Получавали сме финансиране за изложбите ни от Министерство на културата, Национален фонд „Култура“ (НФК), Столична община и др. Секция Сценография присъжда своя награда за постижения в областа на сценографията по статут, одобрен от УС на СБХ.

+++


Други изложби и кураторски проекти

Изложбите ни традиционно са очаквани и посрещани с голям зрителски интерес, както последните ОХИ – Сценография, Отражения, Анатомия на куклата, Мост през времето и други. 

+++

 
Международна дейност (участия, награди и публикации) 

Секция Сценография по традиция е тази, която подготвя националното представяне в най-престижното международно изложение за сценография – PQ Пражко квадриенале.

Предстоящ за 2022 г. е проектът „Вдъхновителите“, който бе подкрепен от програма „Публики“ на НФК и ще бъде представен в българските културни институти зад граница, започвайки на 28 март 2022 в Берлин.


+++

 
Издания (албуми, каталози, дипляни, плакати, покани)

Събитията на секцията се комуникират с печатни материали и по дигитален път. Каталогът „Анатомия на куклата“ е едно от знаковите издания. 


+++


Посоки и перспективи за развитие

Нашата перспектива е да предаваме идеите и темите на съвременния театър, който не спира да крачи до темата за човека.

Предстояща е изложбата „Драматургия на пространството“, предвидена за октомври 2022 в салона на СБХ на ул. „Шипка“ 6. Там ще бъдат селектирани такива произведения - части от театралния спектакъл, чиито качества преминават сценичната рампа и имат свой самостоятелен живот, живот на творби на изобразителното изкуство: инсталации, мапинг, деструктуриране, различни перформативни форми, видеоарт (мултимедия) и т.н.


+++

Партньори, съмишленици и съвместни инициативи:

Секция Сценография е в партньорски отношения с повечето театри в страната и с театрали от всички области. В проектите на секцията се включват преподаватели и студенти от съответните специалности в НХА и НАТФИЗ. Българският културен институт в Прага подпомага представянето ни в Пражкото квадриенале. Столична програма „Култура“, Министерството на културата и НФК (програмите на „Публики“ и „Визуални изкуства“) са институциите, които подкрепят регулярно финансово проекти на секцията. +++

 
Идентифициране на проблеми и дефицити

на микро и макро ниво, които имат пряко отношение към дейността на секцията (като част от СБХ и част от културния сектор).

Проблемите и задачите пред секцията са същите за СБХ, доколкото всички ние съществуваме в условията на свободен пазар, отстояващи своето място и мисия на този пазар и света на изкуството.