(1937–2016)

Галерия (3)

Radostin Chomakov (1937–2016)

Radostin Čomakov se narodil v Karnobat. Vystudoval scénografii na Národní výtvarné akademii ve třídě prof. Georgi Karakaševa. Svou tvůrčí cestu započal v SIF Bojana jako výtvarník-animátor, kde strávil roky 1965 až 1968. Poté byl jedním z prvních pracovníků Bulharské státní televize, kde bylo jeho jméno spjato s projekty televizního (studiového) divadla – Špatně pochopená civilizace, Dvanáct židlí, Michail Miškojed, Misantrop, Janiných devět bratrů, Harold a Maud, Lidský hlas, svátečními a zábavnými pořady, filmy, ale i se scénografickým řešením pro mezinárodní festival Zlatý Orfeus, pro balet Los, Stín pro studio Ekran, soutěž Melodie roku, Music Hall a Novoroční programy od roku 1968 do 1976. Od roku 1978 byl jmenován hlavním výtvarníkem Státní opery a baletu v Sofii. Po roce 2000 pracoval jako hlavní scénograf opery ve Staré Zagoře a Burgasu.

Jen v oblasti operního, operetního a baletního umění vytvořil scénografii ke 216 představení v Bulharsku i v zahraničí. Má na svědomí nesporný přínos k podobě repertoáru Sofijské opery, UOT Dramatického divadla Pančo Vladigerova a Opery ve Staré Zagoře. Ve většině případů pracoval se svou manželkou kostýmní návrhářkou Bojanou Čomakovou. Nejčastěji spolupracoval s režiséry Nikolajem Nikolovem a Pavlem Gerdžikovem. Účastnil se téměř všech scénografických výstav v Bulharsku, Pražského quadrienále, bienále v Sao Paulu aj. Mezi jeho nejvýraznější tvůrčí výkony patří Aida, Strach, Carmen, Piková dáma, Kníže Igor, Podivuhodný mandarín, Chán Krum, Arco Iris a Zlatý kohout v Sofijské opeře a na otevřené scéně v Burgasu a Staré Zagoře.

Je nositelem ceny Svazu bulharských výtvarníků Penčo Georgieva, Křišťálové lyry pro tvůrčí tým Svazu bulharských hudebních a tanečních tvůrců za rok 2002 a ocenění ze scénografických výstav. Posmrtně byl oceněn mezinárodní cenou Nikola Gjuzelev.


+++

Радостин Чомаков (1937–2016)

Радостин Чомаков е роден в Карнобат. Завършва сценография в НХА в класа на проф. Георги Каракашев. Началото на творческият му път започва в СИФ „Бояна“ като художник-аниматор, където работи между 1965 и 1968. Сетне пристъпва по коридорите на наскоро създадената БНТ, където неговото име се свързва с проекти за телевизионния театър - „Криворазбраната цивилизация“, „Дванадесетте стола“, „Михаил Мишкоед“, „Мизантроп“, „Янините девет братя“, „Харолд и Мод“, „Човешкият глас“, празнични и забавни програми, филми,  както и със сценографските му решения за международния фестивал „Златният Орфей“, балетните постановки „Жребият“ и „Сянката“ за студио „Екран“,  конкурсът „Мелодия на годината“, „Мюзикхол“ и Новогодишните програми от 1968 до 1976. От 1978 е назначен за главен художник на Националната опера и балет в София. След 2000 г. работи като главен сценограф на Старозагорска и Бургаска опера.

Само в областта на оперното, оперетното и балетното изкуства създава сценографии за над 216 спектакъла у нас и в чужбина. Безспорен е приносът му за репертоарния облик на Софийската опера, УОТ на ДМА „Панчо Владигеров“ и на Старозагорска опера. В повечето случаи работи в екип със съпругата си – костюмографът Бояна Чомакова. Най-често си сътрудничи с режисьорите Николай Николов и Павел Герджиков. Участва в почти всички сценографски изложби у нас, в Пражкото квадриенале, в биеналето в Сао Паоло, и др. Сред ярките му творчески постижения са работата му по „Аида“, „Тревога“, „Кармен“, „Дама пика“, „Княз Игор“, „Чудният мандарин“, „Хан Крум“, „Арко Ирис“ и „Златното петле“ в Софийска опера, постановките на открито в Бургас и Стара Загора.

Носител е на наградата на СБХ „Пенчо Георгиев“, на „Кристална лира“ за творчески екип на Съюза на българските музикални и танцови дейци за 2002, на награди от сценографски изложби. Посмъртно е награден с  международната награда „Никола Гюзелев“.


+++

Der deutshe Text aus der Ausstellung “Zeitenbrücke. Das Bühnenbild in Bulgarien – 60 - 80 Jahre des XX Jh.” Bulgarisches Kulturinstitut Berlin / 27.03.2022 – 15.04.2022Radostin Chomakov (1937–2016)

Radostin Chomakov wurde 1937 in Karnobat geboren. Er schloss sein Bühnenbildstudium an der Nationalen Kunstakademie in der Klasse von Prof. Georgi Karakashev ab. Seine Karriere begann Chomakov im Nationalen Filmstudio „Boyana“ als Zeichentrick-Animator und arbeitete dort zwischen 1965 und 1968. Dann arbeitete er für das neu gegründete bulgarische Nationalfernsehen von 1968 - 1976, wo sein Name mit Projekten für das Fernsehtheater in Verbindung gebracht wird – mit „Die missverstandene Zivilisation“, „Die zwölf Stühle“, „Mihal Mishkoed“, „Misanthrop“, „Die neun Brüder Janas“, „Harold und Maud“, „Die menschliche Stimme“, sowie mit vielen TV-Shows und Filmen. Bekannt sind auch seine Ausstattungsprojekte für das internationale Festival „Der Goldene Orpheus” sowie für die Fernsehballettproduktionen „Das Los“ und „Der Schatten“.

Ab 1978 wurde er Chefbühnenbildner der Nationaloper in Sofia. Nach 2000 arbeitete er als Chefbühnenbildner an den Opernhäusern von Stara Zagora und Burgas. Allein im Bereich Oper, Operette und Ballett schuf er Bühnenbilder für über 216 Aufführungen im In- und Ausland.

Seine Projekte verwirklichte er im Team mit seiner Frau, der Kostümbildnerin Boyana Chomakova und in Zusammenarbeit mit den Regisseuren Nikolay Nikolov und Pavel Gerdzhikov. Radostin Chomakov nahm an fast allen Bühnenbild- Ausstellungen in Bulgarien, an der Quadriennale in Prag, der Biennale in Sao Paulo u.a. teil. Zu seinen brillanten kreativen Bühnenlösungen, vor allem für die Nationaloper in Sofia sowie für Open-Air-Aufführungen in Burgas und Stara Zagora, zählen „Aida“, „Besorgnis“, „Carmen“, „Pique Dame“, „Fürst Igor“, „Der wunderbare Mandarin“, „Khan Krum“, „Arko Iris“ und „Der goldene Hahn“. 

Chomakov wurde mit den Preisen „Pencho Georgiev“ des bulgarischen Malerverbandes, „Kristallleier“ für das kreativste Team vom Verband der bulgarischen Musik- und Tanzkünstler im Jahr 2002, und mit Preisen für diverse Bühnenbild- Ausstellungen ausgezeichnet. Posthum wurde ihm der internationale Nikola-Gyuzelev-Preis verliehen.