- | СБХ, Шипка 6, 1 B
Галерия (5)

Самостоятелна изложба на Момчил Мирчев

Изложбата на Момчил Мирчев ще представи нова линия от скулптури, които са със силуетно и силно знаково присъствие на изчистени композиции с философско тълкувание. Обемите си взаимодействат и взаимно се допълват, формите са с монументално излъчване, подчертават структурата и носят виталитет. По този начин те създават интересен и оригинален диалог със зрителя.

Момчил Мирчев прави впечатление със своя доказан стил на изразяване, но и с нов интересен тематичен замисъл и продължение на неговите творчески идеи и търсения. В синхрон с цялата изложба, творбите въплъщават усещане за добре подбрана тематична среда, която потапя зрителя в сюрреалност от образи и силуети на тотеми. Акцентът е върху символите, които изразяват скулптурните форми по един красноречив и убедителен начин, като показват изведените идеи, които са отправни точки в изложбата.