Галерия (3)

Икко Танака, Казумаса Нагаи и Шигео Фукуда

Нов жалон в българо-японския културен обмен

 

През 2000 г. фондацията за културно развитие DNP, в допълнение на своята галерия в Токио (ginza graphic gallery / ggg) и издаването на книжната поредицата „gggBooks” и други печатни материали, слага началото на DNP-Архивите за графичен дизайн. В тях започва събирането, съхраняването и каталогизирането на плакати и значими произведения на графичния дизайн.

Към март 2011 г. архивите съдържат около 8300 творби на 111 художници от Япония и чужбина. Междувременно през 2008 и 2009 г. фондацията откри самостоятелни архиви, посветени на творчеството на покойните Икко Танака и Шигео Фукуда, след като техните семейства дариха пълните им лични колекции. През 2010 г. след дарение от Казумаса Нагаи, съдържащо всички негови творби и материали, се създаде още един архив.

Фондацията инициира тези архивни проекти като средство за даряване на графични творби с голяма обществена значимост, на известни художествени музеи, галерии и културни институции по света - за вечно съхранение, управление и излагане.

Чрез подобни форми на международен обмен, фондацията се стреми да насърчи взаимното разбиране и споделяне на онези универсални ценности, които надхвърлят условностите на националните граници или етническите и културни различия.

В Япония графичният дизайн е тясно свързан с икономическите превратности на нацията. Икко Танака, Казумаса Нагаи и Шигео Фукуда са сред щастливите графици, чиито творчески успехи, съпътстват най-възловите проявления на бурния подем в Япония през втората половина на 20 век: 60-те години, белязани от Олимпийските игри в Токио през 1964 г.; 70-те години със Световното изложение в Осака - Expo’70; 80-те години, когато Япония е широко акламирана като страна № 1.

Икко Танака (1930–2002) е известен със своите творби, които съчетават японската традиция със съвременната чувствителност. Той успява по убедителен начин да интерпретира безчет елементи от предходни културни пластове и да ги превърне в отправни точки и нови посоки за японския дизайн.

Казумаса Нагаи (р. 1929) започва с геометрични композиции и абстрактни конструкции. В последствие, чрез своите зооморфни изображения, навлиза и в реалистично-метафоричната сфера. Днес, в поредица си „LIFE”, продължава да изследва вътрешния космос и генезис на самия живот.

Шигео Фукуда (1932–2009) е автор  на огромно количество творби, използващи зрителни мистификации и илюзии. Изградени с неподражаемо остроумие и графична изтънченост, произведенията му изразяват неговия цялостен игрови възглед към живота и изкуството.

Тези трима художници, толкова различни един от друг, създават графични творби със забележително разнообразие. В същото време, заедно, те бележат цяла епоха в японското плакатно изкуство, което блести със своето богатство и красота, ненадминато и до сега по света.

За фондацията е огромна гордост, че изложба от плакати на Икко Танака, Казумаса Нагаи и Шигео Фукуда – трима знакови за Япония графици – е реализирана в България. Това събитие е постигнато с усилията и сътрудничеството на много организации и отделни личности, включително: Посолството на Република България в Япония, г-н Божидар Икономов и Международното триенале на сценичния плакат - София. С общо 210 плаката (по 70 от огромното творчество на всеки от тримата графици) изложбата представя квинтесенцията на японското плакатно изкуство.

През май 1999 г. „Гинза график галери” – „ggg” показа в Токио изложбата на международното триенале в София на 8 български художници -  „Съвременен български графичен дизайн”, представена от Божидар Икономов. Изложбата бе посрещната с голям възторг. Както разбираме, тук в България през последните години, броят на японистите се е утроил, а уроци по японски са въведени в програмите на някои начални училища.

Фондацията за културно развитие DNP искрено се надява, че настоящата изложба на японски плакати ще допринесе за по-нататъшното задълбочаване на културните връзки между България и Япония.


Ейши Китазава

Генерален директор на отдел „ggg”

DNP Фондация за културно развитие