- | СБХ, Шипка 6

По повод 120-годишнината на Националната художествена академия

В началото на октомври 1896 г. отваря врати Държавното рисувално училище, горд наследник на което днес е Националната художествена академия.

Настоящата изложба е част от събитията, с които НХА отбелязва 120 години от своето основаване. В историческа перспектива 120 години могат да бъдат възприемани по различен начин  в зависимост от ситуационния контекст и от гледната точка. В общата хронология на европейската академична традиция, нашата годишнина е сравнително скромна. В хода на новата ни национална история обаче, тя добива значителни измерения, отбелязвайки появата на първото висше художествено училище у нас, впрочем – едно от най-старите и на Балканите. От самото си създаване до днес Академията е духовен дом за поколения забележителни творци и историци на изкуството, работили всеотдайно за изграждането на българската художествена култура и нейната интеграция в европейското пространство. Техните традиционни общи изложби през годините винаги са били повод за съизмерване на културния мащаб на Академията, на постиженията на нейните водещи личности и на мястото й в художествения живот на страната. Първата подобна експозиция, организирана по повод 10-годишнината на Държавното рисувално училище е последвана от множество значими изяви, сред които в ново време особено се открояват посветените на 100- и 110-годишнината на НХА представителни изложби.

За академичната общност цялата учебна 2016/2017 година преминава под знака на историческата 120-годишнина. Множество прояви в галерия „Академия“, в страната и в чужбина се включват под нейния общ знаменател.  През ноември се проведе изложбата „120 години НХА. Ректорите“, която персонифицира етапите на академичното развитие чрез творчеството на двадесет и петимата й ректори през изминалите дванайсет десетилетия, своеобразни маркери в хода на новата българска пластична култура.

Настоящата изложба представя преподавателите в НХА днес – творци, които съхраняват академичната идентичност и същевременно приемат предизвикателствата пред съвременните визуални изкуства. В експозицията са представени над 100  автори, чиито творби се обособяват в двата корпуса на Академията – факултетите за изящни и за приложни изкуства, а в техните рамки – на отделните специалности и катедри. По този начин експозицията демонстрира цялостната структура на Академията, функционалната организация и възможности на различните специалности и не на последно място разбира се, творческия профил на нейните преподаватели. Съпоставени помежду си, обектите на изложбата създават една доста наситена и разноезична художествена среда, в която се открояват както особеностите на индивидуалния стил на всеки автор, така и общите за отделните изкуства тенденции. Изключително разнообразното в пластическо и идейно отношение преобразуване на художествени формули се разгръща върху много широк творчески диапазон: от традиционните техники до така наречените „оптически медии“, използвани като инструмент за създаване на съвременно изкуство, и от класическите кавалетни творби до проекти за индустриална реализация. С активната среща между различните художествени концепции изложбата поставя в определен дискурс както моментната динамика в развитието на образованието по изкуство у нас, така и актуалните явления в съвременната визуална култура.

Благодарение на таланта на своите преподаватели, Академията запазва особената си гравитационна сила, която прави уникална ролята й едновременно в традицията на миналото и в перспективата на бъдещето.