Изложбата представя 62 чернобели изображения, обединени в два отворени цикъла: „Плодове на земята“ – 36 снимки на цветя и плодове, заснети в периода 2014 – 2016 година, и „Плодове на любовта“ – 26 портрета от периода 2002 – 2016 година, за които авторката казва, че „са експонирани концептуално, в групи от своеобразни съпоставки на подобия и различности между природни обекти и хора, заемащи специално място в живота и паметта ми.“

В досегашната си работа авторката залага на похвати като колаж, фотомонтаж и ръчно колориране, ето защо творбите от настоящата изложба изненадват с едно по-различно третиране на темите, които я вълнуват. Експозицията в „Райко Алексиев“ тя определя като един вид поклон към чернобялата фотография, към която, в днешни дни, все по-малко автори се обръщат. „Условността на чернобялата тоналност, еднаквият средно сив фон на портретите, голотата на моделите, липсата на драматизъм и персонификация на светлината, както и остротата на механичното око на фотоапарата ми позволиха здравословна дистанция към сюжетите, при която обектите разкриват свободно собствената си фотогения и въздействат с чистите си форма, характер и съдържание“ – казва авторката за своите произведения.

  • Повече за авторката

Иглена Русева е родена през  1959 г. в София.

Завършва Академията за изящни изкуства в Прага, специалност „Фотография“, по-късно

специалицира в Лозана, Швейцария и в Прага, Република Чехия. В момента е хабилитиран доцент в НАТФИЗ.

В изследователската си работа се интересува от динамиката в отношенията между фотография и изобразително изкуство както в исторически аспект, така и в контекста на съвременния културен процес.

Била е редактор на списание „Българско фото“, главен редактор на списание „ФотоОко“, дизайнер и арт директор в aplus.net и дизайнер в hostway. Има реализирани няколко творчески проекти и публикувани книги към тях.

Участва в поредица общи експозиции в Чехия, Литва, Великобритания, Сърбия, Полша, Дания и България. Има реализирани  13 самостоятелни изложби в България и чужбина.

Нейни работи се съхраняват в колекциите на музея „Виктория и Албърт“ в Лондон, Музея за приложни изкуства в Прага, както и в частни колекции в България, Чехия, Франция, САЩ, Швейцария, Япония и ЮАР.